Pálava, Klentnice, Mikulovsko
ubytování v soukromí

Kam na výlet

Mikulovsko průvodce regionem

Pálava kalendář akcí

 Mikulov kalendář akcí

Mikulov, 4km

Nádherné historické město na jižním úpatí Pálavy, vybízející k návštěvě zámku a zámecké zahrady, muzea vinařství na zámku, romantické židovské uličky se synagogou, židovského hřbitova, vyhlídky Kozí hrádek, Dietrichsteinské hrobky, mnoha církevních památek, křížové cesty na vrchol Svatý kopeček nad městem, nebo jeskyně pod Turoldem

mi09u

Pálava

Bílé vápencové pohoří zdvihající se z jihomoravské roviny působí velmi impozantně. Od nepaměti přitahovalo lidi. Neobvyklý masív, který se zvedá kousek od hladiny Novomlýnských nádrží a táhne se na jih až k Mikulovu, se jmenuje Pavlovské vrchy. Přesto si ho většina lidí zvykla označovat spíše pod souhrnným názvem celé zdejší chráněné krajinné oblasti a biosférické rezervace – Pálava. Vrch Děvín je se svými 554,5 m nejvyšším a nejmohutnějším vrchem Pálavy. Za jasných dnů z něj lze dohlédnout až k alpským vrcholům a k táhlému obrysu Malých a Bílých Karpat na hranici se Slovenskem. Spolu se sousedním vrchem Kotlem a Soutěskou tvoří Děvín nejcennější pálavskou rezervaci. Lokalita je proslulá výskytem vzácných a v mnoha případech endemických druhů rostlin. Po obvodu Pálavy se nachází prstenec obcí s bohatou historií a neméně zajímavou současností. Klima přeje rozvoji vinařství, na svazích Pálavy se nacházejí nejlepší moravské polohy pro výrobu zejména bílých vín.

pa61u 

Pavlov, 4 km

Památková rezervace selské barokní architektury z 18 století, starobylé vinařské domy, nad obcí je zřícenina hradu Děvičky založeného v roce 1222. Nově otevřený archeopark s expozicí o lovcích mamutů.

Dolní Věstonice, 8 km

Archeologická lokalita z dob lovců mamutů, která je známá nálezem Věstonické venuše, museum. 

Mušov, 8 km

Zaplavená obec, na jejímž místě zůstal na ostrůvku nad hladinou prostřední přehrady gotický kostel Sv. Linharta.
Archeologické naleziště. Na vrchu Hradisko u bývalého Mušova se v letech 172-180 nacházelo velitelské centrum římských legií. Výstava v Mikulovském zámku a v návštěvnickém centru Brána do Římské říše u Aqualandu Moravia, je věnována především nálezům, které zde zanechala v 2. století n.l. X. římská legie.

Novomlýnské nádrže

Vodní dílo Nové Mlýny bylo vybudováno v letech 1975 - 1988 v oblasti soutoku řek Dyje, Jihlavy a Svratky na ploše 3 226 ha. Novomlýnské nádrže, na něž je nejlepší výhled z Děvína, tvoří tři nádrže, z nichž první (Mušovská) a třetí (Novomlýnská) slouží k rekreaci a druhá (Věstonická) je ornitologickou rezervací a součástí soustavy NATURA 2000.
Hlavním rekreačním centrem Novomlýnských nádrží jsou Pasohlávky u první Mušovské nádrže. Akvapark Aqualand Moravia 
Třetí Novomlýnská nádrž je oblíbena hlavně jachtaři a rybáři. Přístaviště jachet leží na jižním břehu pod Pavlovem. Yacht Club Pavlov

Lednicko- Valtický areál (LVA)

Je jednou z nejvzácnějších perel historického a kulturního bohatství České republiky. Po staletí jej budovali Lichtenštejnové, jeden z nejstarších a nejbohatších rakouských rodů. Vytvořili tuto krajinu o rozloze 283,09 km2, čímž patří mezi nejrozsáhlejší člověkem vymodelované území v Evropě. Tato působivá mozaika parků, zahrad, rybníků, řek a lesů, doplněná řadou soch, zámečků, chrámů, kaplí a kolonád byla v roce 1996 zapsána na seznam Světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Území LVA sousedí s Chráněnou krajinnou oblastí Pálava a nachází se v jižní části okresu Břeclav. Jeho nejhodnotnější část leží mezi městy Břeclav, Valtice a Lednice. LVA nabízí rozsáhlou síť cykloturistických, turistických a vinařských stezek, které Vás přivedou k největším skvostům areálu. Jen namátkou:

  • Lednice, 16 km – Zámek Lednice a rozsáhlý park s rybníky, zámecký skleník, Minaret, v okolí Janův hrad, Lovecký zámeček, Rybniční zámeček, Nový dvůr, Apollonův chrám, Obelisk.
  • Valtice, 16 km – Zámek Valtice a Národní salon vín ve sklepích pod zámkem, sklepní labyrint Valtické podzemí, v okolí kolonáda Reistna, zámeček Belveder, Hraniční zámeček, Chrám Tří Grácií, Dianin chrám Rendez-vous, Kaple sv. Huberta
  • Břeclav, 27 km – umělá zřícenina Zámek Břeclav, muzea Synagoga a Lichtenštejnský dům, v okolí zámeček Lány, empírový zámeček Pohansko, který byl postaven na valu bývalého velkomoravského hradiště z 9.století. Dnes je zde muzeum.

Více informací na oficiálním webu UNESCO - LVA.

Rakouské příhraničí, státní hranice 6 km

Hned za Mikulovem se dostanete do rakouského regionu Laa a okolí v dolnorakouském kraji Weinviertel. Oblast je protkaná sítí kvalitních cyklostezek vedoucích zvlněnou vinařskou krajinou, které vás zavedou do sklepních uliček, ke zřícenině hradů Falkenstein nebo Staatz, do přírodního parku Leiser Berge, ke „skalnímu jevišti“ Staatz či do Laa/Thaya. Termální lázně v Laa jsou dnes špičkovým výletním cílem. Therme-Laa